Téma letošního festivalu

Téma Světového týdne respektu k porodu 2018: Méně zásahů, více péče